schuttersbosch de wijk

SCHUTTERSBOSCH DE WIJK…………………………………………………….in 40 foto’s (okt 2021)

..

twee halve bollen, samen één, Symbool voor de oost en westzijde van de wijk

..

De wijk Schuttersbosch ligt aan de zuidrand van Eindhoven. Grenzend aan bos en heide, en zelf gelegen in een  sterk bebost gebied. Tegelijk op fietsafstand van het centrum. Bijna alle huizen zijn van hout, afgewerkt in een beperkt maar gevarieerd aantal kleurschakeringen. Er zijn diverse typen huizen. Met name de nieuwbouw zorgt voor toename in variatie. Sinds ca 2000 werden de oorspronkelijke woningen geleidelijk vervangen door modernere Finnlog-woningen, zoals boven te zien. Sinds ca 2015 verschijnen andere houtbouwvormen.

..

een modelwoning voor de ‘finnlogs’

..

Natuur speelt een grote rol in Schuttersbosch. Dat is zichtbaar in de hoeveelheid en diversiteit van volwassen bomen, struiken en uitbundige bloei van wilde planten in vooral het voorjaar. In het najaar vind je veel soorten paddestoelen en zwammen in en om de wijk. Naast kleine zoogdieren als egel, marter en eekhoorn, laten ook vele vogelsoorten zich zien.

..

een oude ‘oostenrijker’

..

Een oorspronkelijk  ‘Oostenrijkse’  woning. Dit type woning kwam uit Oostenrijk. Het oostelijk deel van de wijk waar je deze woningen vind, heet daarom het  Oostenrijks  deel. Dit deel is ontwikkeld met vrijstaande ‘grote Oostenrijkers’, zoals bovenstaand, en twee-onder-een-kap ‘kleine Oostenrijkers’.

..

 sporkenhoutlaan                                                  rendierveld 

..

 

zeer bebost gelegen oude ‘belg’

..

 

moderne individuele varianten

..

Vanaf ca 2015 is particuliere nieuwbouw in gang gezet. Dat leidt to grotere variatie in bouwvorm, bouwvolume en afwerkingen. Houtbouw en een beperkt  kleurenpallet blijft de norm.

 

voorjaarsbloesem

..

 

de kerk, passend bij de wijk

..

 

rendierveld

..

 

oude Oostenrijker (rechts) en Finnlogs in sterke harmonie

..

 

vorm en maatvariatie nemen toe. houtafwerking blijft

..

 

..

 

een uitgebouwde Finnlog

..

 

weelderig groen gelegen ‘belgen’

..

 

rendierveld                                                                                   everlaan

..

 

met kleuraccent in licht grijs

..

 

moderne variatie op de oorspronkelijke ‘oostenrijkers’

..

 

nachtelijk straatbeeld

..

 

slechts enkele stenen woningen

..

 

een oude ‘belg’

 

De oorspronkelijke woningen aan de westzijde heten ‘Belgen’. Het waren Belgische woningen die oorspronkelijk voor Congo bedoeld waren. Door beëindiging van de Belgische bezettings-kolonisatie bleven deze woningen over, en kregen hun plek in Schuttersbosch, het Belgisch deel. Ook de Belgen zijn er in verschillende varianten: vrijstaand, vrijstaand-geschakeld, of als tweekapper. En dat weer in diverse kleurschakeringen.

..

een heel gaaf oorspronkelijk geschakeld rijtje ‘belgen’

..

 

uitbreiding met nieuwe kleuren (bruin, zwart)

..

 

..

Een juweeltje. Dit stukje historie behoort bewaard te blijven als respectvolle herinnering aan het verleden. Het is deel van het weinige oude erfgoed dat Eindhoven nog rest. Een ideale locatie ook voor maatschappelijke functies als dagbesteding en activiteiten. Bij wonen horen ook sociale functies, voor kinderen, senioren en alles daartussen. Wonen is toch méér dan gestapelde stenen, of – bij Schuttersbosch – gestapeld hout.

Gezegd wordt dat de oorspronkelijke woningen zich niet lenen voor renovatie en behoud. In de Eindhovense wijk Doornakkers staat een buurt met ca 175 oorspronkelijke ‘kleine Oostenrijkers’ , deels verhuurd en in particulier eigendom. Oorspronkelijk en intact van aangezicht, goed gerenoveerd.

 

gerenoveerde ‘kleine oostenrijkers’ in doornakker

 

In Veldhoven staat ook een buurt vol met identieke  oorspronkelijke Belgen. Ook gerenoveerd. In tegenstelling tot wat beweerd wordt, blijkt renovatie en behoud dus wel degelijk mogelijk.

 

gerenoveerde ‘belgen’ in veldhoven

 

Voor meer informatie en foto’s over gerenoveerde oude ‘Belgen’ en ‘kleine Oostenrijkers’ buiten Schuttersbosch; de oorsprong en geschiedenis; koop en huursituatie; de woningbouwcorporatie: klik op pagina    GERENOVEERDE BELGEN&OOSTENRIJKERS

 

 

Een van de drie laatste ‘kleine Oostenrijkers’. Het waren oorspronkelijk tweekappers. De helft van elk van deze drie tweekappers is inmiddels afgebroken, zodat nu nog drie vrijstaand gemaakte kleine Oostenrijkers resteren. Bovenstaande een prachtig samengaan met een nog oorspronkelijke ‘grote Oostenrijker’ aan de achterzijde. Door de open doorkijk aan weerszijden is vanaf beide straten dit ensemble goed zichtbaar. Deze combinatie, de laatste in de wijk, maakt deze locatie uniek. Dit wil je straks toch niet gaan slopen!

 

de modernere Finnlog-belgen

..

 

oude ‘belg’                                                     nieuwe ‘belg’

..

 

het rendierveld bij nacht

..

 

..

 

stenen seniorenhofjes, in stijl van de oude ‘belgen’

..

 

de kinderspeelplaats

..

De centrale kinderspeelplaats in de wijk. Een wipkip, draaiplateau en glijbaan. Dat is niet veel, maar wordt met plezier gebruikt. Maar zelfs deze snipper verdwijnt in de nieuwbouwplannen. De huidige wijk bestaat voor ca de helft uit senioren. Maar transformeert met de bouwplannen naar sterke verjonging. Dat proces is al een aantal jaren gaande en zal sterk toenemen. Voor de senioren  is er een jeu-de-boulebaan. Maar ook kinderen verdienen een veilige plek om te spelen en elkaar te ontmoeten.

De wijk wordt door een vrijwel volledige sloop van oorspronkelijke woningen omgezet in nieuwbouw. Van een volledige huurwoningen-wijk zal de meerderheid uit koopwoningen gaan bestaan. Ook beogen de nieuwbouwplannen een verdichting van de wijk, door toename van het aantal woningen en bewoners.  Vooral meer jongeren en kinderen. Daarnaast is het overheidsbeleid erop gericht ouderen langer thuis te laten wonen.

Of het nu om kinderen of ouderen gaat, je zult in zo’n getransformeerde wijk voorzieningen moeten aanbrengen die passend zijn voor kinderen en ouderen. Leefklimaat dient een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van wijkontwikkeling en woningbouw. Het is opmerkelijk dat in de huidige vernieuwingsplannen geen aandacht wordt besteed aan de gevolgen van deze de gehele wijk omvattende transitie. Wanneer alle kavels zijn volgebouwd, is er geen ruimte meer voor ondersteunende voorzieningen.

 

..

 

 

De oude Oostenrijkers en Belgen zijn rijk omgeven door volwassen groen. De grotere maatvoering van de moderne nieuwbouw brengt veel houtkap met zich mee.

Voor alle (mei/’21) oude Oostenrijkers en Belgen: klik op   ‘OUDE OOSTENRIJKERS & BELGEN(in voorbereiding)

..

 

oude belg omgeven met een rijke wilde plantenwereld

..

 

gerenoveerde oude oostenrijkers, particulier Behouden voor de toekomst.

..

 

oude belg en nieuwe finnlog-belg

..

 

rechts een gerenoveerde en uitgebouwde oude oostenrijker

..

 

..

 

de heksenkruidlaan

..

finnlog-belg naast oude belg

..

 

..

voor meer schuttersbosch fotografie en info klik op     SCHUTTERSBOSCH-PROJECT

voor algemene wereld fotografie klik op    HOMEPAGE

….

Recent Posts

  1. medieval cathedral statues Leave a reply
  2. swiss alps in B&W Leave a reply
  3. chaos exposition Leave a reply
  4. virgen on the pillar pilgrimage Leave a reply
  5. south-east alps mountainscapes Leave a reply
  6. the power of african statues Leave a reply
  7. new windows, an experiment Leave a reply
  8. staged portraits in black&white Leave a reply
  9. choosing raw or jpg is not about quality Leave a reply